HLM arbetar med markens och bebyggelsens rationella användning i ekonomiskt perspektiv.

Det innebär att våra konsulter hanterar ekonomiska förlopp i markanvändningen, planering, byggande och förvaltning.

Att saken måste uttryckas så komplicerat beror på att samhällsbyggnad vad gäller markanvändning är en verksamhet som lever i gränssnittet mellan ekonomisk och politisk rationalitet. Vad som är politisk rationalitet kan innebära systemfel, imperfektioner och misshushållning mätt som ekonomisk rationalitet. HLM levererar råd som ger underlag och incitament för att överbrygga gränssnittet.

Locum metior är latin och betyder "Jag utvärderar platsen".Platsen, torget, läget är centralt i vår analys. Läget producerar nyttor och markens användning producerar nyttor. Nyttorna är vårt studieobjekt.

 

Pågående projekt

Nyttoberäkningar av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige

Projektutveckling av Hemmesta centrum, Värmdö kommun


Normalförslag för uttag av kommunala gatuavgifter

 

Ängsöreservatet - Konsekvenser av utvidgade reservatsbestämmelser

Strategisk översiktsplan för Boden

Taxering av elproduktionskraftverk